Passend Onderwijs: Specials voor speciale doelgroepen

Het KoningsspelenPakket en alle themapakketten zijn met enkele kleine aanpassingen ook goed te gebruiken voor speciale doelgroepen.
Tip: Geef kinderen waar aangepaste regels voor gelden een eigen kaart mee waarop per spel is aangegeven wat de speciale afspraak is. Dan kan de spelleider bij elk spel snel de juiste aanpassingen doen.

Motorisch minder vaardige kinderenIedereen kent ze, de kinderen die motorisch niet zo handig zijn. We willen graag dat ook zij een fantastische Koningsspelen sportdag beleven. Daarom een aantal suggesties om er voor te zorgen dat ook zij met plezier mee kunnen sporten.

- Bij estafettes minder obstakels of een andere startpositie (minder afstand afleggen)
- Bij tikspelen een (extra) vrijplaats
- Samen met een motorisch vaardig kind deelnemen, waarbij de laatstgenoemde de lastigere opdrachten uitvoert
- Aangepast  materiaal, bijvoorbeeld een lichtere / grotere bal
- Bij mik-situaties variëren met de afstand, aantal pogingen, mik-materiaal
- Als coach of scheidsrechter inzetten
- Bij spel als kameleon bij de aanvallende partij meespelen


Rolstoelers

In het regulier onderwijs zijn ze een uitzondering, in het mytyl onderwijs komen we ze vaker tegen; de rolstoelers. Binnen deze doelgroep zijn de verschillen erg groot. We schetsen hier een aantal aanpassingen. Mocht dit niet passen bij jullie specifieke situatie dan denken we graag met jullie mee. Laten we er samen voor zorgen dat alle kinderen op eigen niveau mee kunnen sporten tijdens de Koningsspelen.

- Waar mogelijk rijden in plaats van rennen
- Maatje inschakelen om materialen aan te geven of opdrachten uit te voeren die niet lukken vanuit een rolstoel
- Als coach of scheidsrechter inzetten
- Aangepast materiaal, op zoek naar wat WEL lukt
- Aangepaste opdracht waarbij ook de andere kinderen kunnen kiezen voor deze opdracht


Kinderen met gedragsproblemen

Binnen deze doelgroep zijn er (wederom) grote verschillen. We schetsen een aantal basisprincipes waar je rekening mee kunt houden.

- Heldere en concrete afspraken over regels
- Duidelijkheid in volgorde van spellen / beurtvolgorde
- Wachten op een vaste plaats
- Na elkaar spelen in plaats van tegelijk en tegen elkaar strijden
- Competitie element verkleinen: niet wie is de beste maar kun je het nog beter dan de vorige keer dat je het zelf deed of lukt het samen om nog beter te zijn dan de vorige poging
- Regelmatig wisselen van samenstelling als er teams gemaakt worden
- Escape bieden met een 'time-out' plaats waar je heen kunt als je merkt dat het even niet lekker loopt


Autistische kinderen / kinderen met sterke structuurbehoeften

In bijna elke groep zitten wel kinderen die meer behoefte hebben aan structuur dan andere kinderen. We geven een aantal suggesties om (meer) structuur aan te brengen in een niet reguliere schooldag als de Koningsspelen sportdag.

- Spellen in de weken voor de Koningsspelen alvast een keer spelen zodat ze niet 'nieuw' zijn
- Vaste volgorde van spelen, zowel beurtvolgorde als volgorde waarop de spellen gedaan worden
- Duidelijke regels en speluitleg
- Heldere wisselmomenten, strak organiseren, vaste wachtplekken voor als je niet aan de beurt bent
- Escape bieden met een 'time-out' plaats waar je heen kunt als je merkt dat het even niet lekker loopt
- Vaste begeleiding op de groepjes
- Visueel maken van stappen (picto's?)
- Aangepaste spelkaarten


Speciaal voor het Mytyl onderwijs zijn een aantal spelkaarten aangepast zodat ze ook op rolstoelers van toepassing zijn. Deze spelkaarten zijn in de webshop te vinden onder de naam 'Spelkaarten specials'.